10 nhóc tỳ Hollywood sinh tháng 7

Con của các ngôi sao Nicole Kidman, David Beckham, Angelina Jolie, Hugh Jackman, Ben Stiller đều mừng tuổi mới trong tháng này.

Cục cưng của Kate Hudson sẽ tròn 1 tuổi vào ngày 9/7.

Con gái lớn của Nicole Kidman bước tròn 4 tuổi vào ngày 7/7.

Con gái út Minne của Davia Beckham tròn 1 tuổi ngày 10/7.

 

 Levi Mcconaughey - con trai của của nam tài tử Matthew McConaughey tròn 4 tuổi ngày 7/7.

 

Cặp sinh đôi Vivienne và Knox Jolie-Pitt tròn 4 tuổi ngày 12/7.   

 

Con trai của diễn viên Ben Stiller là Quinlin Stiler tròn 7 tuổi vào ngày 10/7.  

 

 Cô công chúa của Hugh Jackman là Ava Jackman cũng tròn 7 tuổi ngày 10/7.  

 

 Con trai Zev Miller của ngôi sao phim Retired at 35 Marissa Jaret Winokour tròn 4 tuổi ngày 22/7. 

 

Con gái của Ethan Hawke là Clementine Hawke tròn 4 tuổi ngày 18/7.   

 

 Cục cưng của Jewel là Kase Murray tròn 1 tuổi ngày 11/7.  

Theo Infonet.vn