Mỹ Tâm làm lịch năm mới kỷ niệm sinh nhật

Tổng kết một năm làm việc hiệu quả cũng như mừng sinh nhật 16/1, 'Họa mi' của làng nhạc thực hiện bộ lịch 2012 ghi lại những dấu ấn năm qua.

 

hình Mỹ Tâm - tháng 2

hình Mỹ Tâm - tháng 3

hình Mỹ Tâm - tháng 4

hình Mỹ Tâm - tháng 5

hình Mỹ Tâm - tháng 6

hình Mỹ Tâm - tháng 7

hình Mỹ Tâm - tháng 9

hình Mỹ Tâm - tháng 10

 

hình Mỹ Tâm - tháng 12

 

Theo : vnexpess.net