Bói âm binh có nên xem bói âm binh hay không?

Âm binh là gì? Xem bói bằng âm binh như thế nào?

Âm binh là một loại vong vất vưởng, không có ai thờ cúng, đầu quân dưới quyền của các thầy pháp, sau đó nhận sự được phần thưởng là rượu thịt từ các thầy pháp.
Bói âm binh là một dạng bói mà các thầy pháp nuôi âm binh sử dụng âm binh đi tìm hiểu về những người khách đến bói, sau đó truyền tin lại cho thầy pháp. Chính vì vậy bạn nên thận trọng với loại bói âm binh này.

Gửi câu hỏi

anh
Chọn chuyên mục:
Tiêu đề câu hỏi
  Đăng ẩn danh