×

Xin đài Âm Dương - Cầu Thần Linh ban phước

Xin gieo đài âm dương như thế nào

Phương pháp gieo đài âm dương là một kiểu bói sử dụng 2 đồng tiền trinh bằng đồng để làm tín. Đồng tiền trinh này có dạng hình tròn, ở giữa có khuyết lỗ tròn là đồng tiền được lưu hành từ rất lâu. Dựa vào hai mặt của đồng tiền, theo quy ước mặt âm và mặt dương dựa vào các lần gieo để biết thần linh có đồng ý với việc bạn xin hay không.

Cách xin đài âm dương

Để xin đài âm dương trước hết bạn cần có 2 đồng tiền trinh, một cái đĩa nhỏ, trước khi gieo 2 đồng xu khấn cầu thần linh phù hộ và trình bày những vấn đề cần xin ý kiến.
Gieo đồng tiền trinh nếu trả về 1 đồng âm, 1 đồng dương là âm dương hòa hợp, là tốt.
Nếu cùng dương là thần linh cười có thể là cười vì vui, có thể là cười vì chê.
Nếu 2 đồng gieo là mặt âm nghĩa là thần linh không đồng ý.
Nếu lần thứ nhất là cười, gieo lần thứ 2 là 1 âm, 1 dương thì càng tốt hơn, là thần linh cười vui cho việc bạn định làm.
Đây là cách bói rất được nhiều người sử dụng coi đây là phương thức để giao tiếp với các bậc thần linh, bề trên, khi muốn làm một việc gì cần xin ý kiến.

Bài viết liên quan - Lấy lá số tử vi và bình giải miễn phí

 

Gửi câu hỏi

anh
Chọn chuyên mục:
Tiêu đề câu hỏi
  Đăng ẩn danh