×

Xin xăm Bà Chúa Xứ cầu May Mắn - Bình An

Xin xăm Bà Chúa Xứ núi Sam xuất hiện từ đâu

Bà Chúa Xứ là một nhân vật xuất hiện từ rất lâu, cách đây khoảng 200 năm được dân chúng tôn là Thánh mẫu Nương Nương, xung quanh bà có rất nhiều sự tích, là người có sức mạnh huyền bí, được truyền tụng qua nhiều tuyền thuyết khác nhau. Với tấm lòng từ bi và sức mạnh của Bà Chúa Xứ được nhân dân tôn thờ, xin xăm bà Chúa xứ đã xuất hiện từ đây. Việc xin xăm Bà Chúa Xứ diễn ra tại Miếu của bà ở núi Sam, Châu Đốc, An Giang. Dòng người đổ về miếu hàng năm để xin xăm rất lớn.

Công cụ xin xăm Bà Chúa Xứ

Hiện nay, coiboi.com.vn đang triển khai công cụ xin xăm online Bà Chúa Xứ trên hệ thống, công cụ sẽ sớm ra mắt trong thời gian sớm nhất.

QUAN TRỌNG: Trong lúc đợi COIBOI.COM.VN hoàn thiện công cụ xin xăm bà chúa xứ, mời quý vị gieo quẻ đầu năm 2019 - CÔNG CỤ MỚI NHẤT TẠI COIBOI

HƯỚNG DẪN XIN XĂM - GIEO QUẺ ĐẦU NĂM 2019 - XEM BÓI VẬN HẠN - TÀI LỘC CÓ HANH THÔNG

 

Gửi câu hỏi

anh
Chọn chuyên mục:
Tiêu đề câu hỏi
  Đăng ẩn danh