×

Giải đáp vận mệnh qua bói bài Sakura

Bói bài Sakura là gì?

Bói bài Sakura còn được gọi là bói bài clow cards, sử dụng 52 thẻ bài clow, ý nghĩa mỗi thẻ bài phụ thuộc vào câu hỏi của người xem, tất cả những vấn đề bạn cần biết sẽ được những thẻ bài clow giải đáp một cách chính xác nhất.

Bói bài Sakura có thể bói trên nhiều lĩnh vực tương ứng với câu hỏi của bạn và có những cách trải bài khác nhau. Hiện nay có 9 cách trải bài ở bói bài này như sau:

1.Bói tổng thể

2.Bói tình yêu

3.Bói cho ngày mới

4.Bói theo trăng

5.Bói tốc hành

6.Bói theo mặt trời

7.Bói cho người khác

8.Bói về khả năng tương hợp

9.Bói cho mỗi tuần

Cách bói bài Sakura

Có nhiều cách bói khác nhau đối với bộ bài 52 thẻ clow, coiboi.com.vn đang cập nhập và sẽ cho ra mắt sớm nhất công cụ bói bài clow cards để đáp ứng nhu cầu thiết yếu của bạn.

Gửi câu hỏi

anh
Chọn chuyên mục:
Tiêu đề câu hỏi
  Đăng ẩn danh