Bói trầu cau đoán vận hạn tương lai

Bói trầu cau như thế nào?

Phương pháp bói trầu cau là cách bói đã xuất hiện từ rất lâu, đến ngày nay cách bói này vẫn được nhiều người lựa chọn. Đây là cách bói dân gian khi bổ ngẫu nhiên quả cau mà đoán biết được những chuyện xảy ra ở quá khứ và tương lai, gia chủ đang gặp phải những vấn khúc mắc gì. Cách xem bói tràu cau này thường không thể tự xem mà cần phải nhờ đến thầy được quan cho lộc xem mới có thể biết hết được ý nghĩa khi nhìn vào quả cau được bổ.

Gửi câu hỏi

anh
Chọn chuyên mục:
Tiêu đề câu hỏi
  Đăng ẩn danh