Xem bói chữ ký đoán vận mệnh giàu sang

Cách xem bói thông qua chữ ký

Mỗi người luôn tạo cho mình một chữ ký riêng biệt, thông qua chữ ký có thể đoán biết được tính cách con người có thông minh tài trí hơn người hay không. Để đánh giá và xem bói qua chữ ký con người qua chứ ký bạn cần nắm rõ những nguyên tắc theo từng loại chữ ký sau:
Chữ ký thanh mảnh, dễ đọc, chữ ký ngập ngừng rời rạc;chữ ký hướng lên trê, hướng xuống dưới và chữ ký vòng vo; chữ ký to nhỏ không đều; chữ ký hướng lên trên, hướng xuống dưới,... có rất nhiều cách ký khác nhau thể hiện tính cách sự cẩn trọng tỉ mỉ hay sự cẩu thả trong chứ ký của mình.
Có thể thấy qua xem bói chữ ký biết được khá nhiều về một con người tính cách, vận mệnh, tài hoa.

Gửi câu hỏi

anh
Chọn chuyên mục:
Tiêu đề câu hỏi
  Đăng ẩn danh