Xem bói kiểu Nhật Bản luận giải tính cách

Bói kiểu Nhật Bản là gì?

Bói kiểu Nhật Bản hay có tên gọi là Usausa Uno Sano Urana, phương pháp bói này dựa trên 2 thao tác ngẫu nhiên đan hai bàn tay vào nhau và khoanh hai tay trước ngực, dựa vào việc bạn đặt tay nào lên trước phán đoán xem bạn có xu hướng dùng bán cầu não trái hay phải từ đó phân tích tính cách của bạn dựa trên nghiên cứu khoa học.

Hướng dẫn cách bói kiểu Nhật

Để thực hiện bói kiểu Nhật, đầu tiên bạn đan hai bàn tay vào vào nhau nếu ngón cái tay trái đặt lên trên bạn có xu hướng sử bán cầu não phải hiều hơn , nếu ngón cái tay phải đặt lên trên bạn có xu hướng sử bán cầu trái nhiều hơn. Tiếp theo bạn bạn thực hiện khoanh 2 tay khoanh trước ngực, tương tự như đan bàn tay cánh tay trái đặt lên trước bạn sử dụng não phải nhiều hơn, cánh tay phải đặt lên trước bạn sử dụng não trái nhiều hơn. Kết hợp hai kết quả trên sẽ có một kết quả chính xác về tính cách của bạn qua phương pháp bói kiểu Nhật Bản

Gửi câu hỏi

anh
Chọn chuyên mục:
Tiêu đề câu hỏi
  Đăng ẩn danh