Xem bói tử vi đầu số luận giải trọn đời

 

Lá số tử vi là gì?

Lá số tử vi là lá số được lập lên với Thiên bàn, địa bàn, các cung sao, dựa vào ngày, tháng, năm và giờ sinh. lá số tử vi là bộ môn khoa học phương Đông, tử vi hay tử vi đầu số. Đây là bộ môn khoa học được xây dựng trên cơ sở Kinh Dịch, ngũ hành, can chi,...Đây là một bộ môn khoa học hoàn toàn không phải mê tín dị đoan, những gì lá số tử vi đưa là là hoàn toàn chính xác.

Cách lấy lá số tử vi là luận giải

Để lấy được lá số tử vi bạn phải nhớ được chính xác giờ sinh, ngày tháng năm sinh của mình, sau đó nhập vào hệ thống trên trang web. Bạn click chuột vào xem lá số từ lá số tử vi, dựa vào các cung, các sao để vạch ra cuộc đời của bạn trên mọi phương diện đời sống.

Gửi câu hỏi

anh
Chọn chuyên mục:
Tiêu đề câu hỏi
  Đăng ẩn danh

Tin nổi bật

gieo-que-dau-nam-2019