Xem bói ngày chết dự đoán trường thọ hay đoản thọ

Bạn muốn xem bói ngày chết để làm gì?

Hàng ngày bạn luôn phải đối diện với bao nguy hiểm, mọi thứ đang rình rập đổ xuống những nguy cơ thảm họa, thiên tai ngày một nhiều, bạn muốn xem mình có thể sống được bao lâu, ngày mất của mình là bao giờ. Việc xem bói ngày chết cũng chỉ là những ước tính bởi việc sống chết con người không thể đoán được. Cách bói ngày chết cũng là một phương pháp tham khảo, bói vui mà nhiều người tìm đến.

Gửi câu hỏi

anh
Chọn chuyên mục:
Tiêu đề câu hỏi
  Đăng ẩn danh
gieo-que-dau-nam-2019