Bói số nhà đoán mức độ thịnh suy của gia chủ

Số nhà có ý nghĩa như thế nào?

Nhiều người thường bỏ qua ý nghĩa số nhà mình đang ở, đó là sự đánh số theo thứ tự ngẫu nhiên bởi vị trí mà ngôinhà bạn nằm ở đâu, con số này lại có ý nghĩa và ảnh hưởng khá lớn đến vận mệnh của chủ nhà. Nhà đất có đẹp thì chủ nhà mới vững.

Cách xem số nhà tốt xấu

Để xem bói số nhà tốt hay xấu đầu tiên bạn hãy cộng các chữ số với nhau, nếu số nhà có kèm cả chữ bạn đối chiếu với bảng chữ cái xem chữ cái đó nằm ở vị trí thứ mấy và lấy số thứ tự đó để thay thế trong phép cộng. Bạn liên tục cộng dồn các hàng với nhau cho đến khi chỉ còn 1 số. Lấy chữ số đó là kết quả đối chiếu ý nghĩa của từng con số bạn có thể biết được số nhà là tốt hay xấu.

Gửi câu hỏi

anh
Chọn chuyên mục:
Tiêu đề câu hỏi
  Đăng ẩn danh